Sposób obliczania emerytury – jak obliczyć emeryturę?

Dokonanie wyliczeń emerytury pozwala na oszacowanie, ile będzie się otrzymywało w momencie przejścia na emeryturę. W tym względzie wyliczenia wyglądają nieco inaczej dla osób, które pracowały do 1998 roku, a inaczej dla osób, które pracę rozpoczęły po tym okresie.

Jak obliczyć podstawę emerytury?

Na sposób obliczania emerytury wpływa to, w jakich latach realizowało się pracę. Jeśli realizowało się pracę przed 1998 rokiem wówczas do obliczenie wysokości podstawy do obliczenia emerytury trzeba brać pod uwagę:
– zwaloryzowany kapitał początkowy uzyskany do 1998 roku,
– zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne odkładane po 1999 rokiem,
– zwaloryzowane środki z OFE na subkoncie ZUS.
Osoby, które rozpoczęły pracę po 1998 roku wyliczają jedynie zwaloryzowane składki na ubezpieczenie wyliczane na zasadach obowiązujących od 1999 roku.
Wyliczenie emerytury po uzyskaniu informacji o zebranym kapitale emerytalnym wymaga wzięcia pod uwagę jeszcze dwóch kwestii. Po pierwsze jest to przeciętny okres trwania życia na emeryturze. W tym względzie posłużyć można się informacjami, które ogłaszane są przez GUS. Jednak trudniejsze jest ustalenie przyszłych zarobków. Wpływają one na to jak będzie można oszacować wysokość składek, które będą odprowadzane w okresie aktywności zawodowej. W tym względzie istnieje jedynie możliwość przybliżonego wyliczenia takiej wartości.

Wykorzystanie kalkulatorów

W Internecie w coraz większym stopniu dostępne są kalkulatory finansowe, które ułatwiają obliczenie wysokości przyszłej emerytury. Skorzystać można między innymi z kalkulatorów, które dostępne są na stronach ZUS. Innym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na skorzystanie z kalkulatorów dostępnych w serwisach finansowych. W tym względzie warto zdecydować się na taki kalkulator, który jest znacznie bardziej wygodny w użytkowaniu. Ważne jest, aby można było łatwo wyliczyć poszczególne parametry niezbędne do określenia, ile będzie wynosić podstawa emerytury. W wielu kalkulatorów skorzystać można również z sugestii dotyczących tego jakie są przewidywania, co do wzrostu płac czy wieku dożycia na emeryturze. Wówczas nie trzeba takich informacji szukać samodzielnie, ale można skorzystać ze wskazanych szacunków.

Dlaczego warto obliczyć emeryturę?

Obliczenie wysokości emerytury pozwala ocenić między innymi, czy warto jest decydować się na samodzielne zbieranie środków finansowych z przeznaczeniem na przyszłą emeryturę. W tym względzie można obecnie korzystać z coraz większej liczby opcji, które pozwalają dodatkowo dokładać na emeryturę. Wybrać można takie, które pozwalają na regularne oszczędzanie na emeryturę w długim okresie czasu. Takie formy odkładnia na emeryturę można podzielić na takie, które są dodatkowo wspierane przez rząd, jak też na takie, które są prywatnymi funduszami inwestycyjnymi.
Na dodatkowe okładanie na emeryturę powinny decydować się osoby, które nie pracowały regularnie lub pracowały w formie, która nie pozwalała na odkładnie pieniędzy na emeryturę. Wówczas kapitał odłożony na emeryturę będzie znacznie mniejszy, co oczywiście będzie bezpośrednio przekładało się na wysokość możliwej do uzyskania emerytury. W takim przypadku przy uzyskiwani większych dochodów zawsze warto pomyśleć o dodatkowym odkładaniu na emeryturę. Pozwala to gromadzić kapitał, który może nawet o kilkadziesiąt procent zwiększyć wysokość środków finansowych, które będzie się miało do dyspozycji w okresie na emeryturze.
Trzeba brać pod uwagę, że środki odkładane na emeryturę w dodatkowej formie mogą być następnie wypłacone jednorazowo lub mogą być wypłacane w regularnych transzach. Dla wielu osób lepszym rozwiązaniem będzie jednorazowe wypłacenie takich pieniędzy, co pozwala otrzymać do dyspozycji duże środki finansowe, gdy przechodzi się na emeryturę. Takie pieniądze można następnie włożyć na lokatę, czy bezpiecznie zainwestować, choćby w obligacje, co pozwala uzyskiwać dodatkowe środki finansowe z zysków z takich inwestycji. Pozwala to również zwiększyć ilość środków finansowych, którymi będzie się dysponowało w okresie emerytalnym.

Redakcja SBI