Strona główna
Bezpieczeństwo
Tutaj jesteś

Serwis ppoż. – jak często go wykonywać?

21 listopada 2023 Serwis ppoż. – jak często go wykonywać?


Sprawne instalacje przeciwpożarowe to jeden z najważniejszych elementów zabezpieczenia budynku przed pożarem. O właściwy stan wszystkich urządzeń i części wchodzących w jego skład powinien zadbać administrator lub właściciel budynku. Niedotrzymywanie terminów w kwestii sprawdzania jakości tych zabezpieczeń może stanowić zagrożenie i niewystarczającą ochronę dla poszczególnych pomieszczeń. Sprawdź, co warto wiedzieć o serwisie ppoż. i jak często go wykonywać.

Czym są instalacje ppoż.?

Instalacje przeciwpożarowe to specjalistyczne systemy służące do wykrywania dymu i ognia, a także zagrożenia pożarowego wynikającego z innych przyczyn niż otwarty płomień. Zadaniem urządzeń wchodzących w skład tego typu sieci ppoż. jest także sygnalizowanie i powiadamianie o zagrożeniach, wykonywanie różnego rodzaju funkcji sterujących oraz minimalizowanie już istniejącego pożaru.

Nowoczesne instalacje ppoż. bardzo często można zintegrować z innymi zabezpieczeniami znajdującymi się w danym budynku. Mogą one pełnić funkcję nadrzędną, być uruchamiane jednocześnie z innymi urządzeniami lub też wzmacniać ich sygnał. Najczęściej instalacje przeciwpożarowe montowane są w obiektach przemysłowych i komercyjnych, czego wymaga obowiązujące prawo budowlane. Coraz częściej jednak takie systemy znajdują zastosowanie również w mniejszych obiektach.

Serwis przeciwpożarowy – co wchodzi w skład instalacji?

Regularne serwisowanie instalacji przeciwpożarowych dotyczy wszystkich systemów tego typu, niezależnie od ich wielkości czy elementów tworzących dany układ. Aby ochrona przed pożarem działała sprawnie, najczęściej w skład instalacji ppoż. wchodzą elementy, takie jak:

  • centrala sterująca – służąca do monitorowania wszystkich odbieranych sygnałów,

  • sygnalizatory – informują o wystąpieniu zagrożenia,

  • czujniki – można wyróżnić czujniki dymu, gazu, płomieni, temperatury i inne,

  • ręczne przyciski alarmowe,

  • moduły monitorujące i sterujące,

  • urządzenia oddymiające,

  • instalacje gaśnicze.

Więcej informacji na temat serwisów i instalacji przeciwpożarowych można znaleźć na stronie https://serwis-techniczny.impel.pl/dostosowanie-obiektow-do-wymogow-ppoz/.  

Jak często należy wykonywać serwis ppoż.?

Serwis instalacji i urządzeń przeciwpożarowych powinien odbywać się co najmniej raz w roku, chyba że zgodnie z informacją zamieszczoną na danym sprzęcie przez producenta konieczna jest częstsza kontrola. Stosowne zapisy regulujące te kwestie zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109, poz. 719).

Jednocześnie właściciel lub zarządca budynku zobligowany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej przeprowadzanie regularnych konserwacji instalacji przeciwpożarowych. Brak takich dokumentów w przypadku pożaru może wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanych. Serwis ppoż. wraz z prowadzeniem rejestrów i stosownych raportów można jednak zlecić firmie zewnętrznej posiadającej właściwe uprawnienia w tym zakresie, której obowiązkiem jest pilnowanie terminów dokonywanie właściwych kontroli w imieniu właściciela.

Redakcja SBI

Nasz portal oferuje obszerną gamę treści związanych z bezpieczeństwem w sieci, najnowszymi trendami w marketingu, finansach oraz biznesie. Dzięki praktycznym poradom i aktualnym informacjom czytelnicy mogą lepiej zrozumieć zmieniający się świat online, prowadzić bardziej efektywny biznes oraz skutecznie zarządzać swoimi finansami.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Agencja ochrony - jakiej szukać?
Serwis ppoż. – jak często go wykonywać?
kurtkę zimową męską roboczą

Jesteś zainteresowany reklamą?