Kursy BHP przez Internet – jak wyglądają w tej formie?

Bezpieczeństwo i higiena pracy, znane również jako BHP, to zbiór zasad, które zawierają wytyczne, jak bezpiecznie wykonywać pracę, nie narażając się na obrażenia. Jest to bardzo istotne, a szkolenie z tego zakresu – obowiązkowe dla każdego, kto zostaje zatrudniony. 

BHP obejmuje kwestie związane z bezpieczeństwem w miejscu pracy, wypadkami przy pracy, ochroną przez niebezpiecznymi substancjami, ergonomią pracy itp. 

Czy kursy BHP przez Internet są zgodne z prawem?

Szkolenie BHP składa się z dwóch głównych części – szkolenia wstępnego oraz okresowego. Wszystko jednak zmieniło się, gdy wybuchła pandemia. W przypadku epidemii wstępne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy odbywać się mogą także drogą elektroniczną. Osobiście jednak musi odbyć się instruktaż stanowiskowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych czy pracowników, którzy są narażeni na działanie czynników niebezpiecznych. Studenci i uczniowie na praktykach także powinni pojawić się szkoleniu wstępnym osobiście. Jednak w pozostałych przypadkach kursy BHP przez Internet w obecnych czasach są jak najbardziej zgodne z prawem.

Przebieg szkolenia BHP

Szkolenia BHP powinny odbywać się w godzinach pracy. Pełne koszty tego kursu powinien ponosić pracodawca. Po zapoznaniu się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia tego faktu poprzez wypełnienie formularza potwierdzającego otrzymanie informacji o procedurach obowiązujących w miejscu pracy.

Szkolenie wstępne

Proces szkolenia wstępnego realizowany jest w formie instruktażu, który obejmuje ogólny materiał wprowadzający, jak również szczegółowy opis pracy na danym stanowisku. 

Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik wykonujący na rzecz pracodawcy zadania służby BHP może sam przeprowadzić tego typu szkolenie, jeśli posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności; w przeciwnym razie za przeprowadzenie go w jego imieniu odpowiedzialna jest osoba z zewnątrz, wyznaczona przez kierownictwo

Szkolenie stanowiskowe ma na celu przygotowanie pracowników do bezpiecznej pracy na konkretnym stanowisku. Dzięki temu nie tylko wiedzą, jak ogólnie dbać o bezpieczeństwo, lecz także konkretnie, podczas wykonywanych przez nich zadań. 

Szkolenie okresowe

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezbędne dla każdego w miejscu pracy, ale jest szczególnie ważne dla profesjonalistów, którzy mają do czynienia z takimi kwestiami regularnie. Kurs okresowy uaktualnia wiedzę i przypomina ją. Szkolenia okresowe przechodzi określona grupa pracowników. 

Kursy bezpieczeństwa i higieny pracy są niezwykle istotne, bez nich osoba zatrudniona nie może rozpocząć pracy. Musi wiedzieć, jakie niebezpieczeństwa są możliwe w miejscu zatrudnienia i jak sobie z nimi radzić. W związku z pandemią cały proces – zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe – można przeprowadzić w formie e-learningu.

Redakcja SBI