jak motywować dłużnika do spłaty zadłużenia?

Dłużnik, który nie spłaca swoich zobowiązań na czas jest problemem ale i ogromnym niebezpieczeństwem dla istnienia danej firmy. Dobrze jeśli chodzi tylko o jednego dłużnika a jeśli będzie ich kilku i to w tym samym czasie? Wtedy firma może stracić płynność finansową i stać się również dłużnikiem dla innej firmy. Dłużnika dobrze jest motywować, pilnować i stale mieć z nim kontakt. Dobrze jest więc wiedzieć – jak motywować do spłaty dłużnika, który nie spłaca nam naszych należności.

Negocjacje

Zawsze najlepszym sposobem na otrzymanie swoich pieniędzy od dłużnika są negocjacje. W tym celu należy się skontaktować z osobami, które są odpowiedzialne za finanse. Może to być prezes firmy lub główna księgowa. Sukcesem jest załatwienie z nimi polubownej ugody, takiej z której się wywiążą i nie będziemy musieli iść do sądu.
Następnym krokiem dobrze jest wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty, czasami zdarza się, że takie ostateczne wezwanie, informujące o sądowych konsekwencjach wpływa bardzo dobrze na dłużnika, który od razu spłaca nam nasz dług.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty powinno być wysłane listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Taki dokument powinien zawierać:

  • datę pisma,
  • dane wierzyciela,
  • kwotę, którą wierzyciel powinien spłacić wraz z odsetkami,
  • podstawę zobowiązania,
  • numer rachunku, na który dłużnik powinien wysłać zaległość,
  • wyznaczony termin, do którego dłużnik ma uregulować zadłużenie.

Takie wezwanie do zapłaty powinno zmotywować dłużnika i dać mu konkretny czas na zapłacenie zaległości. Tym bardziej, że każde wezwanie do zapłaty powinno posiadać klauzulę informującą, że w razie nie zapłacenia należności wierzyciel skieruje sprawę do sądu.

Co dalej?

Gdy dwa powyższe sposoby nic nie dadzą dobrze jest wtedy zwrócić się do sądu. Jest to co prawda ostateczność ale czasami jest to jedyny sposób a zdarza się, że dłużnik przestraszony sprawą sądową zostanie zmotywowany i spłaci nam nasze zaległości.

Zmotywowanie dłużnika to duży problem, jednak czasami zdarza się, że i dłużnik ma też problemy finansowe. Dłużnicy są różni czasami nie chcą płacić a czasami są zmuszeni do niepłacenia poprzez swoich dłużników. Dlatego dobrze jest zawsze rozmawiać i starać się iść na ugodę. Ugoda z dłużnikiem daje gwarancję szybszego odzyskania zadłużenia aniżeli długo ciągnące się sprawy sądowe a potem egzekucje komornicze, które nie zawsze kończą się sukcesem.

Motywowanie dłużnika może przynieść dobry skutek, tylko trzeba motywować skutecznie i nie odstępować od negocjacji. Więcej znajdziesz na blogu Finiata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here