Podstawowe elementy modelu biznesowego

Elementy modelu biznesowego to swego rodzaju fundamentalne fragmenty prowadzenia działalności, które są niezbędne dla jej optymalnego funkcjonowania. Tylko odpowiednie tworzenie modelu i zachowanie korelacji między poszczególnymi elementami może zapewnić sukces i sprawić, że klienci będą chętnie współpracować z danym przedsiębiorstwem.

Co składa się na model biznesowy?

Różni teoretycy tworzą rozmaite modele biznesowego, jednak kilka elementów pojawia się właściwie u każdego z nich. Są one istotne z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa i aby zapewnić im optymalne działanie, a przy tym dochody – konieczne jest ich zachowanie.

Wśród najbardziej istotnych elementów składowych modelu biznesowego można wskazać:

– wartości,

– konkurencję,

– strategię,

– przychody,

– target (klientów).

Poniżej prezentujemy skrócone opisy każdej z tych wartości. Podkreślić należy, że właściwie każdy teoretyk przedstawia nieco inne wartości jako elementy modeli biznesowego, dlatego też powyżej wskazane podpunkty są uogólnieniem, które ma za zadanie przekazać podstawy wiedzy w tym zakresie osobom, które nie posiadają dużego doświadczenia biznesowego.

Wartości – czyli co?

Pod tym enigmatycznym hasłem kryje się po prostu misja firmy. Odpowiedź na pytanie, dlaczego klienci maja kupować właśnie u Ciebie, co sprawia, że Twoja firma wyróżnia się na tle innych oraz w jaki sposób planuje przyciągnąć do siebie zainteresowanie.

Taktyki w tym zakresie są różne: jedni podkreślają ochronę środowiska, inni stawiają na niskie ceny, jeszcze inni – usiłują przyciągnąć klientelę wyjątkowymi promocjami lub produktami bardzo wysokiej jakości. Bez względu na to, jaką taktykę przyjmiesz, trzymaj się jej konsekwentnie: jeżeli chcesz, by Twój towar był jak najtańszy przy zachowaniu optymalnej jakości, nie zaczynaj nagle drastycznie podnosić cen, gdy zauważysz popyt itd.

Konkurencja – poznaj swojego wroga

W tym punkcie chodzi po prostu o to, by możliwie jak najlepiej poznać swoją konkurencję: metody jej działania, a także efekty, jakie ona przynosi. Dzięki temu dowiesz się, w jaki sposób działa firma i możliwa będzie analiza, dlaczego akurat taki rodzaj działania przyniósł optymalne efekty.

Strategia działania

Ten punkt jest ściśle powiązany z pierwszym – właściwie można go określić jego rozwinięciem i „upraktycznieniem”. Chodzi bowiem o wypracowanie możliwie najlepszych technik, tak sprzedażowych jak i marketingowych, które zapewnią optymalny obrót i zainteresowanie klientów.

To istotne, by w gronie kadry zarządzającej przemyśleć, jak powinna działać marka, kiedy oferować promocje czy w jakim terminie wprowadzać najnowsze kolekcje. Wszystko to składa się na strategię marketingową i może znacząco wpłynąć na osiągane przez firmę przychody. Dlatego też tak konieczne jest dobre przemyślenie swojej strategii i pozostawanie wiernym jej jeśli przynosi efekty lub wręcz przeciwnie – modyfikowanie metod działania w sytuacji, w której nie działa ona odpowiednio.

Przychody firmy

W tym zakresie chodzi o model osiągania przychodów. Należy bowiem już na starcie określić, co ma znaczenie dla firmy, a na czym można oszczędzić. Jeżeli zatem uważasz, że marketing w telewizji jest kluczowy – konieczne okaże się znalezienie cięć budżetowych w innych zakresach: na przykład w kwestii używanych materiałów lub w znalezieniu tańszego podwykonawcy tworzącego produkty.

Bez względu na to, jak zostanie ustanowiony model biznesowy w zakresie przychodów firmy, należy mieć na uwadze, że poszczególne elementy są ze sobą ściśle połączone: zmiana w jednym zakresie musi nieść za sobą modyfikacje w pozostałych. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie firmie optymalnego funkcjonowania, a także osiągania satysfakcjonujących przychodów.

Wszystkie elementy modelu biznesowego są ze sobą ściśle połączone i należy myśleć o nich w korelacji, łącząc je ze sobą i tworząc swego rodzaju mapę, w ramach której poruszają się wszystkie fragmenty biznesowe, zapewniające optymalne działanie i przychody dla firmy.

Redakcja SBI